Bankrotas, kas tai?

Bankroto administratoriumi gali būti tiek fizinis tiek ir juridinis asmuo, tačiau būtina sąlyga – jis turi turėti teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.  Bankroto administratorių skiria teismas. Įmonių bankroto valdymo departamentas vykdo  bankroto administratoriaus veiklos kontrolę.

Parinkti ir pasiūlyti teismui bankroto administratorių gali bankrutuojančios organizacijos administracijos vadovas, įmonės savininkas ar  kreditoriai. Teismas savo sprendimu gali paskirti ir kitą bankroto administratorių nei buvo pasiūlyta. Jei inicijavęs bankroto bylos iškėlimą asmuo nepasiūlo bankroto administratoriaus, teismas pats parenka administratorių. Bankroto administratorius privalo turėti reikiamą kompetenciją, kad galėtų išmanyti ir tinkamai vadovauti bankrutuojančios įmonės ūkinei ir finansinei veiklai.  Be to bankroto administratorius privalo užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą ir sugebėti jį tinkamai valdyti bei naudoti. Atliekant įmonės bankroto procedūrą, bankroto administratorius privalo pateikti informaciją apie bankrutuojančią įmonę Vyriausybės institucijoms ir spaudai.  Bankroto administratorius turi patikrinti įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, visus sandorius, kurie buvo sudaryti per ne mažesnį kaip 3 metų, t.y. 36 mėnesių laikotarpį iki bylos iškėlimo. Bankroto administratorius, vadovaudamasis Darbo kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisinių norminių dokumentų nustatyta tvarka  priima ir atleidžia darbuotojus. Jis parengia visų įmonės kreditorių ir jų pareikštų reikalavimų sąrašą, organizuoja kreditorių susirinkimus.   Bankroto administratorius imasi priemonių, kad būtų išieškotos visos skolos iš įmonės, kuriai iškeltas bankrotas, skolininkų.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *