Galimybės

 Kiekvienas mūsų mąstome apie pergales , kurios mums suteiktų svarbiausia pasitikėjimą didesnėms pergalėms , juk norime gyvenime būti laimingi , kada siekiame aukštumų , kurios mums svarbios . Turime suprasti , kas mums svarbiausia , kada renkamės tikslą, kuris mums savotiškai svarbus. Negalime nuleisti rankų , kai norime laimėti. Mūsų tikslas pergalė , kuri mums užtikrina ne tik vietą, garbę, šlovę, bet galimybę eiti toliau į didesnes kovas. Turime suprasti , kad silpnybė , tai ne dorybės ženklas , o nepasitikėjimas , kuris leidžia suvokti savo jėgų vertę. Neturime savęs alinti ten, kur patįs matome , kad beviltiška laimėti titulus. Sakoma, juk verčiau pralaimėti mažus mūšius norint laimėti karą.

Turime suprasti , kas mums svarbiausia , o kas tik laikina . Kad mūsų dėmesys ne atimtu iš mūsų papildomos energijos , kuri mums svarbiausia , kai siekiame pergalės.

Turime kiekvienas savo ar kitų vadinamus uždavinius , todėl turime suprasti ir jų vertę . Kodėl turime skirti tiek laiko , kai tiesiog neturi vertės, kuri mums reikalinga. Norint pasiekti rezultatą. Privalome stengtis ne tik eiti į priekį, bet rasti patogesnių sprendimų , kurie neapsunkintu mūsų . Kodėl turime savęs nemylėti , kad gal kitam nuotaikos nėra atsakyti į šypseną ar šiaip..

Kiekvienas žinome, kokia norime atlikti funkcija ir dedame visas pastangas , kad galėtume kuo puikiausiai darbuotis , bei atlikinėti , tai ko patįs norime . Turime stengtis ieškoti savyje motyvacijos , kuri padėtų veržtis ir eiti . Negalime savęs užlaikyti , kai norime iš gyvenimo didesnių galimybių . Todėl turime suprasti , kas mums svarbiausias. Mūsų dėmėsis ir energija dažnai atiduodama kitiems dalykams, kurie neužima pirmumo teisės , todėl vėliau mes pykstame , kad mums nesisekė , nors patįs pilnai buvome atsidavę. Kiekvienas norime puikaus rezultato , kuris mums suteiktų galimybes , toliau laimėti dvigubai . Kiekvienas laimėjimas mums suteikia vis didesnį pasitikėjimą , todėl neturime leisti , kad kažkas atimtu mūsų drąsą ir ryžtą. Turime žinoti , kokie faktoriai mus įtakoja , kai patįs norime rezultato , bet bijome arba dvejojame, nes aplinkai nėra būdingas veržlumas ir kova. Pirmiausia , juk mes gyvename ne dėl aplinkos , o dėl savo poreikių , laisvės, galimybių kiekio ir kokybės , bei saugaus ir produktyvaus gyvenimo. Turime žinoti , kad mūsų dėmėsis negali būti skiriamas tiems, kurie yra pašaliečiai , nes jų gyvenimas , tai ne mūsų . Mes negalime tapatintis ir ieškoti savęs kitur.

 Mes žinome , juk kas esame . Kiekvienas turime savo gyvenime galimybes rinktis durys  , kurios suteikia mums tai ko patįs norime . Juk ir spalvos priklauso ne tik nuo kažko ,bet nuo mūsų pačių gyvenimo , juolab dazai lieka mums galimybė … 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *