MLM

Turime suprasti , būtent kas gyvenime svarbiausia ir ką patįs galime padaryti ,  MLM .. Turime mokėti kovoti ir stengtis visais būdais atlikti , tai kas mums svarbu . Nereikia miegantiems įsijausti į kitų emocijas ar daineles turime patįs protauti ir žinoti , būtent ko siekiame. Gyvenimas pilnas įvairiausių netikėtumų , kurie mus ardo ir mums nepadeda. Turime mokėti būti stiprus ir nepasiduoti . Mes privalome kovoti ir būti atkaklūs , kurie nori kažka daugiau pasiekti . Privalome stengtis ir visais būdais veržtis į priekį. Turime kovoti ir nepasiduoti . Mūsų gyvenimas kova , kurioje norime laimėti ir būti stiprus . Turime suprasti , būtent ko patįs siekiame . Turime nenusiminti , kad esame silpni , o galvoti ir dirbti , kaip galima tobulėti ir stengtis visapūsiškai eiti į priekį. Mes esame kovotojai , kurie nori gyvenime kažką daugiau pasiekti . Privalome stengtis ir norėti . Mes esame lyderiai , kurie nori gyvenime būti laimingi ir stengtis pirmauti . Mes turime žinoti , būtent ką renkamės ir kas mums labai svarbu . Mes esame kovotojai , kurie nepasiduoda ir stengiasi laimėti . Turime būti lyderiais ir stengtis visapusiškai laimėti . Turime stengtis ir siekti didesnės laimės , nes norime būti gyvenime laimėtojai , kurie nori kažka daugiau pasiekti, multi level marketing  .

Erotines prekes

Daugelis norime būti laimėtojais ir siekti didesnės pergalės, todėl privalome nepasiduoti , kada norime gyvenime būti laimingi ir pasiekti , tai kas mums labai svarbu . Privalome dėti pastangas ir visais būdais stengtis norėti , bet ne dvejoti ir ne uždavinėti , kas bus ar ką pagalvos . Žandarai ,gal ir gali priversti žmogu bijoti prieš atliekant veiksmus , kurie vėliau tampa įprastinių kompleksų , kuris verčia galvoti apie veiksmo atlikimą. Tai blogai , jeigu ne kine randiesi , nes ne visada tas reikalinga , nebent po darbo ar dienos atsukti savyje dienos filmą ir suprasti , būtent kas nuo ko ir kaip , kodėl , o kaip galima padėti …

Visi turime suprasti , kad galime nemažai gyvenime pasiekti tik privalome stengtis ir norėti , būtent kas mums svarbiausia. Norime gerų rezultatų , todėl privalome stengtis ir visais įmanomais būdais veržtis į priekį. Mes galime laimėti tik turime nepasiduoti , o trokšti ir norėti , bei motyvuoti , kad pasiektume iki galo. Mes galime laimėti , nes mes esame kovotojai , kurie mąsto ir stengiasi , kaip protingiau rasti būdų laimėti . Mes galime nepasiduoti , jeigu patįs tikime , kad mums reikia laimėti . Mes turime rasti priemones padedančias surasti būdus ..P.s .Meilėje galime nemažai atrasti ir fantazijos ir tik dėka erotines prekes ar vibratoriai .

Safe chat

Turime suprasti , būtent kas esame ir ką norime padaryti . Turime žinoti , būtent kodėl siekiame didesnių rezultatų , kam to reikia. Juk galime rasti lengvesnį kelią, kada galime pasiekti , tai kas mums svarbu . Mes norime suprasti , kad gyvenime galime nemažai pasiekti tik turime stengtis ir eiti į priekį. Turime nepasiduoti ir kovoti dėl savo įsitikinimų , kurie mums labai svarbus turime suprasti , būtent ką renkamės ir ko patįs norime . Negalime pasiduoti , kai norime pergalės . Kai norime laimėti . Turime suprasti , būtent kur einame . Kada norime pasiekti kažka daugiau . Turime žinoti , kokie mūsų tikslai ir kam dirbame , dėl ko . Ar mums naudinga ir panašiai . Mes esame kovotojai , kurie nori laimėti , o ne pralaimėti , nebent pasimokyti , kad laimėtume . Turime suprasti , būtent kas mums svarbiausia , kada norime pergalės . Mes galime būti patįs laimingiausi tik turime žinoti , kokios taisyklėmis privalome kovoti . Turime nepasiduoti ir stengtis visais įmanomais būdais laimėti . Mes galime gyvenime nemažai pasiekti , todėl stengiamės ir einame į priekį , kad daugiau galėtume pasiekti . Mes esame kovotojai , kurie supranta , būtent kiek nori laimėti .

Daugelis žinome būtent, kada galime saugiai bendrauti  safe chat  ir secure communication. .                       .

Idėjos

Daugelis priprantame žiūrėti viena kryptimi ir elgiamės pagal iš galvota ritmą . Jeigu žmogui tuzinti , kad jis asilas , tai blet jis pasimes ir sakys taip as asilas , tai gal greičiau baigiame būsiu asilas nes matau kad cia ne rimta kontora , nes asilų nemyli , o man reikia skubėti nes dar laukia kitos gyvenimo stotis.  Žmonės dažnai pasirenka ką gaidinti ir panašiai , tam kad nuo vienu iki kitų galetu traukti reklamą , kuri kažkam veiksminga . Norint būti nesuvalgomu turi arba sistemas purtyti arba tiesiog parodyti savo nasrus , nes kiekvienas esame nuo kiekvieno pririšti , kaip voratinkliai , jei vienas siūlas kaba , tai naxui , jeigu koks voras karalius nepraeis , tuomet ate.

Reikia suprasti , kad biznis susideda iš įvairiausių dalykų , tačiau didesnei daugumai gerą biznį išvystyti trukdo tas , kam atiduoda daugiau dėmesio , viskas . Biznis reikalauja atsakomybės ir dėmesio . Jeigu biznyje žmogus nori pasipuikuoti ir vaikšioti durniaus galvą iškėlęs kad kažką padarė , tuomet greitai sudegs . Nes puikybė ir kiti išsipisinėjimai nesuteiks naudos , kad biznis augtu , nebent jis bizniui nieko neduoda , o tik kaip vizitinė kortelė už kurios stovi šešėlinė ekonomika .

Mūsų idėjoms : UAB steigimas ir UAB pardavimas .

SMS pazintys

Kiekvienas mūsų norime meilės , o ypatingai nepakartojamų jausmų , kurie mūsų širdelėms dažnai veiksmingi . Norime būti laimingi ir suteikti vienas kitam meilę , kuri mums labai svarbi , nes suprantame ,kokia mums reikšmę užima pilnatvė. Turime ieškoti būdų ir stengtis nuolatos, kai norime meilės , kuri mums pati brangiausia. Nenorime parduoti savęs , kai suprantame , kad meilė mums nėra tokia reikšminga , nes meilėje nebūsime sotus . O patįs norime įvairiausių jausmų, kurie romantiški ir ne tik . Turime pasistengti ir siekti , tai ko mūsų pačios širdelės nori . Turime dėl jų pasistengti , nors dažnai vyksta prieštaravimai , bet galime laimėti ir vienas kitam padėti suprasdami , kad meilė , tai didelis ir nepakartojamas šaltinis , kuri privalome vertinti , kada norime vienas kitą mylėti ir gerbti . Turime pasistengti pasiekti , tai ko mūsų širdelės nori . O patįs suprantame, kad mums labai brangi meilė dėl kurios nemažai skiriame laiko ir stengiamės , nes norime kažką drauge pasiekti . Mylėti vienas kitą dažnai bijome , nes nepasitikime ir nenorime būti įskaudinti , nes jausmai mums ne visada padeda suprasti vienas kito meilę , todėl privalome stengtis ir ieškoti būdų , kaip vienas kitą galime padaryti dvigubai laimingesniais . Norime susipažinti , tai  sms pazintys , kur net mergina iesko vaikino . 

Erektiolääkkeet

Kiekvienas norime meilės , o ypatingai jausmų, kurie mums suteiktų daugiau malonumo. Daugelis mūsų svajojame apie meilę , kuri mums suteiktų daugiau laimės . Norime būti įvertinti ir pastebėti , bei suteikti to paties antrajai pusei . Gyvenime norime daug meilės , nes norime būti patįs laimingiausi , todėl privalome suteikti vienas kitam , būtent ko širdis geidžia . Daugelis mūsų svajojame apie meilę , kuri mums būtų didžiausias stimulas ir energija . Norime tokių jausmų , kurie mums suteiktų pasitikėjimo ir geros nuotaikos. Norime vertinti ir būti vertinami , bei suteikti tiek , kiek galime ir trokštame . Turime suprasti , kad didžiausia laimę mes patiriame širdyje , kai ieškome meilės, kuri imponuoja mūsų jausmus .  Norime būti patįs laimingiausi ir suteikti  vienas kitam tiek laimės , kiek mūsų širdis geidžia . Privalome ieškoti būdų , kurie mums padėtų daugiau meilėje , juolab nori išpildyti erotines fantazijas , kurios liečia mūsų jausmus . Kiekvienas norime suteikti tiek meilės , kiek galime ir nenorime būti nuvertinami . Mes galime ieškoti būdų ir priemonių , kurie leistų mums daugiau pasiekti meilėje . Norime būti patįs laimingiausi ir suteikti tiek pat tos laimės ,tam kas jos geidžia .  Erektiolääkkeet ir Erektiohäiriö .

Galimybės

 Kiekvienas mūsų mąstome apie pergales , kurios mums suteiktų svarbiausia pasitikėjimą didesnėms pergalėms , juk norime gyvenime būti laimingi , kada siekiame aukštumų , kurios mums svarbios . Turime suprasti , kas mums svarbiausia , kada renkamės tikslą, kuris mums savotiškai svarbus. Negalime nuleisti rankų , kai norime laimėti. Mūsų tikslas pergalė , kuri mums užtikrina ne tik vietą, garbę, šlovę, bet galimybę eiti toliau į didesnes kovas. Turime suprasti , kad silpnybė , tai ne dorybės ženklas , o nepasitikėjimas , kuris leidžia suvokti savo jėgų vertę. Neturime savęs alinti ten, kur patįs matome , kad beviltiška laimėti titulus. Sakoma, juk verčiau pralaimėti mažus mūšius norint laimėti karą.

Turime suprasti , kas mums svarbiausia , o kas tik laikina . Kad mūsų dėmesys ne atimtu iš mūsų papildomos energijos , kuri mums svarbiausia , kai siekiame pergalės.

Turime kiekvienas savo ar kitų vadinamus uždavinius , todėl turime suprasti ir jų vertę . Kodėl turime skirti tiek laiko , kai tiesiog neturi vertės, kuri mums reikalinga. Norint pasiekti rezultatą. Privalome stengtis ne tik eiti į priekį, bet rasti patogesnių sprendimų , kurie neapsunkintu mūsų . Kodėl turime savęs nemylėti , kad gal kitam nuotaikos nėra atsakyti į šypseną ar šiaip..

Kiekvienas žinome, kokia norime atlikti funkcija ir dedame visas pastangas , kad galėtume kuo puikiausiai darbuotis , bei atlikinėti , tai ko patįs norime . Turime stengtis ieškoti savyje motyvacijos , kuri padėtų veržtis ir eiti . Negalime savęs užlaikyti , kai norime iš gyvenimo didesnių galimybių . Todėl turime suprasti , kas mums svarbiausias. Mūsų dėmėsis ir energija dažnai atiduodama kitiems dalykams, kurie neužima pirmumo teisės , todėl vėliau mes pykstame , kad mums nesisekė , nors patįs pilnai buvome atsidavę. Kiekvienas norime puikaus rezultato , kuris mums suteiktų galimybes , toliau laimėti dvigubai . Kiekvienas laimėjimas mums suteikia vis didesnį pasitikėjimą , todėl neturime leisti , kad kažkas atimtu mūsų drąsą ir ryžtą. Turime žinoti , kokie faktoriai mus įtakoja , kai patįs norime rezultato , bet bijome arba dvejojame, nes aplinkai nėra būdingas veržlumas ir kova. Pirmiausia , juk mes gyvename ne dėl aplinkos , o dėl savo poreikių , laisvės, galimybių kiekio ir kokybės , bei saugaus ir produktyvaus gyvenimo. Turime žinoti , kad mūsų dėmėsis negali būti skiriamas tiems, kurie yra pašaliečiai , nes jų gyvenimas , tai ne mūsų . Mes negalime tapatintis ir ieškoti savęs kitur.

 Mes žinome , juk kas esame . Kiekvienas turime savo gyvenime galimybes rinktis durys  , kurios suteikia mums tai ko patįs norime . Juk ir spalvos priklauso ne tik nuo kažko ,bet nuo mūsų pačių gyvenimo , juolab dazai lieka mums galimybė … 

Gyvenimas…

Gyvenime esame kovotojai , todėl privalome išmanyti savo pasirinktos kovos techniką . Kuri būtų veiksminga ir efektinga. Neturime bijoti mokytis iš kitų . Juk atliekant karatistui katą reikia šlifavimo prieš veidrodį , tai gyvenime mums užtenka atminties vaizdinių, emocijos, garso, kvapo pagalbos  . Kadangi prisiminus , juk mes galime lengviau tobulinti save ir stengtis suprasti savo trukumus. Aišku, kad ne visada galime savo žiniomis užpildyti trukumus, tačiau atkreipiant į kitus dėmesį arba ieškant būdų , tai  galime sulaukti atitinkamo dėmesio. Kiekvienas mūsų norime gyvenime pergalių, kurios padėtų pasiekti didesnius laimėjimus. Todėl privalome žinoti teisingus pasirinkimus, kurie mums padeda žengti į priekį. Negalime stovėti vietoje , kai turime progresuoti. Negalime leistis eiti atgal. Daugelis mūsų gyvenime klausiame kitų patarimo , tačiau dažnai reikia mokėti atsirinkti , kodėl? Kai nuklystame kitų keliu mes prarandame nemažai laiko , energijos, pinigų , kada galėtume eiti į priekį.  Gyvenimas ne iš žaidimų susideda. Smagu, kai žmogus žaisdamas gali maloniai užsidirbti, bet būna ir priešingai . Todėl būtina ieškoti priemonių , kurios padėtų gyvenime išlaikyti vidinę harmoniją ir kompasą , kuris nepasiklystu , bet būtų efektingas ir dosnus. Kiekvienas gyvenime renkamės ritmą , aplinką, atmosferą, prisitaikymus .Todėl turime žinoti, kas mums svarbu , nes kam save trukdyti , kada galime imtis tinkamų priemonių siekiant rezultato.

Banalus pavyzdys , kad buityje pritaikomi radiatoriai būna efektingi , kurie ekonomiški ir ilgiau padeda išlaikyti temperatūrą, juolab galime ir valdyti , tai ko patįs kartais negalime su savimi, todėl būtina save valdyti , nes kovoje atiduodame nemažai jėgų , kurios nebūna efektingos ir padedančios pasiekti rezultatą. Nebūkime , kaip reguliuojami dujiniai katilai, nes mes esame savo gyvenimo šeimininkai.

 

E-cigaretės

Daugelis pradedame rūkyti nuo nežinojimo , kokios pasekmės bus, kai susidraugausime. Norėdami išvengti rūkymo privalome kreipti dėmesį, ten kur svarbiausia , kai norime suvaldyti poreikius, kurie ne visada duoda naudingumo. Kiekvienas mūsų turime savimeilę ir per daug susireikšminame , kai nereikia . Turiu omenyje, kad mes susigyvename su žalingu įpročiu, kuri vėliau stengiamės pateisinti. Nenorėdami žalos turime suprasti pasekmes ir būtent, kodėl teisiname vienus dalykus, o kitus užmirštame.

Norėdami valdyti save , tuomet privalome pažinti savo trūkumus ir privalumus. Suprasti, kodėl prasideda rūkymas , kas įtakoja. Negalime savęs apgaudinėti. Turime kovoti, juk žinome , kad rūkymas , tai nėra mūsų draugas , kuris padės mūsų sveikatai. Norime meilės , tuomet pirmiausia pradėkime rodyti nuo savęs , kai patįs sunkiausi dalykai tam patįs mažiausi. Kodėl? Tai meilės mokykla , kada mes neleidžiame , kad kažkas mus menkintu , kada mes neklausome kitų proto, kad sunku arba neįmanoma . Mes turime tikėti savo jėgomis ir savo širdimi, tuomet viskas gimsta natūraliai ir palengva. Reikia mažo tikėjimo , kuris uždegs didesnę viltį. Norėdami mes galime padaryti nemažai rezultatų , tam reikia tik stimulo ir pakantumo. Mes galime laimėti tik su sąlyga , kai patįs tikėsime .

Norintiems sumažinti tabaką , pats efektingiausias būdas pradėti nuo elektroninių cigarečių , tai e-savuke irSähkötupakka .

 

Kelionės

Daugelis norime gyvenime patirti nuostabius išgyvenimus ir patįs maloniausi , kada tie išgyvenimai įvyksta kelionėse, kur praturtiname save naujomis žiniomis .

Tad norint keliauti tik reikia turėti tinkamą planą , kuris būtų planuojamas ten , kur norime įgyvendinti idėjas. Kiekvienos idėjos turi savo pagrindą , kurios suteikia mums pamatyti tikslus . Todėl turime mokėti atsižvelgti į savo poreikius ir galimybes , kurios padeda idėjas įgyvendinti . Visos idėjos turi prasmę ir savotišką naudą.

Norėdami patirti kelionę , kuri duotų kažką daugiau nei pramogą turime planuoti, o gal net pasitarti su kelionių bendrovėmis, kurios garantuotų visavertę pagalbą.

Ko reikia kelionei? Sveikatos ir gyvybės draudimo , bei dokumentų, kurie leistų kreiptis dėl pirmos nemokamos pagalbos Europos sąjungoje. Bei surasti tinkamas stoteles , kuriose bus poilsio nakvynės arba viešbučiai garantuojantis ramybę ir poilsio oazę.

Dauguma norime tokios kelionės , kuri suteiktų pamoką ir labiau padėtu pramerkti akis mūsų pasaulėžiūroje , nes kelionės gali mums suteikti pažintinę ekskursiją, naujų vietų ir dar nepažintu vietų susipažinimą, bei įvairias pramogas , kuriose taip pat galime nemažai pasisemti teigiamos energijos, teigiamų saulės spindulių, kad mūsų negatyvios mintis išnyktu ir išaugtu optimizmas. Daugelis mūsų norime kad kelionių lektuvo bilietai suteiktų galimybę ne brangiai keliauti , kad būtų pigus skrydziai