UAB steigimas

Su steigimo sutartimi/protokolu įgaliotas asmuo keliauja į banką ir įmonės vardu atidaro kaupiamąją sąskaitą į kurią steigėjai įneša įstatinį kapitalą proporcingai savo akcijų skaičiui. Žinoma, įgaliotas asmuo gali būti iš anksto surinkęs lėšas ir įnešti į kaupiamąją sąskaitą jas grynais. Bankas išduoda patvirtinimą, kad steigiamai įmonei atidaryta kaupiamoji sąskaita ir į ją įneštas įstatinis kapitalas arba jo dalis. Pagal įstatymą dalį įstatinio kapitalo galima įnešti vėliau arba turtu, todėl prieš steigdamas įmonę perskaityk akcinių bendrovių įstatymą.

Dar tau reikės registracijos adreso steigiamai įmonei. Registruoti įmonę galima nuosavame nekilnojamame turte arba ieškoti kas duos sutikimą įregistruoti įmonę nuomojamose patalpose. Žinok, kad norėdamas įregistruoti įmonę savo patalpose, kurios įkeistos banke turėsi gauti banko sutikimą.

Tada reikia sukurti įstatus – svarbiausias organizacijos teisinis dokumentas, vidaus teisės aktas, kuriame nustatoma įmonės valdymo struktūra, jos dalyviai, bei paskirstomos galios tarp valdymo struktūros dalyvių. Dažnai įstatai taip pat yra steigimo dokumentas, kuriuo organizacija privalo vadovautis savo veikloje, juose numatomos veiklos sritys, kuriose įmonė galės dirbti, numatomos valdymo organų sprendimų priėmimo apimtys, numatoma kaip ir kada organizacijos vadovybė turi šaukti akcininkų susirinkimus, numatoma kaip ir kokiuose šaltiniuose bus skelbiama informacija apie reikšmingus įvykius įmonėje. Taigi šį dokumentą reikia parengti ypač atsakingai. Jis, kaip ir pati įmonės veikla, negali prieštarauti akcinių bendrovių įstatymui. Įstatus gali parengti pats, gali pasamdyti teisininką arba paprašyti notaro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *