Žodynai nepakeičiami

Anglų žodynas

Anglų žodynas

Daugelis žinote ką turėtų reikšti žodyno reikšmė, o jei nežinote, leiskite jus su ja supažindinti:

žodynas :

1. kalbos, tarmės žodžių visuma; kūrinio, vieno autoriaus vartojami žodžiai: Gausus, menkas, skurdus žodynas. 2. knyga, kurioje tam tikra tvarka (ppr. abėcėliškai) pateikti žodžiai, žodžių junginiai su paaiškinimais, iliustracijomis ar vertimu į kitą kalbą arba be jų: Lietuvių kalbos žodynas. Rašybos žodynas. Aiškinamasis, etimologinis, terminų, sinonimų žodynas. Žodynas yra žodžių sąrašas su jų reikšmėmis (apibrėžimais). Priimta nurodyti ir kokia tai kalbos dalis (daiktavardis, veiksmažodis, ar net prieveiksmis ). Kai kuriose kalbose žodžiai gali būti skirtingų formų, bet tik lemos forma pateikiama kaip pagrindinė žodyno reikšmė. Dažniausiai žodynai sutinkami knygų pavidalu, gali būti ir iliustruoti.

Žodynai gali būti:

Kalbos (pvz., lietuvių, anglų, rusų). Tai žodžių rinkinys su kiekvieno iš jų reikšmės aprašymu. Nurodomos žodžio formos, etimologija, tarimas, vartosenos pagalba, sakinių pavyzdžiai.

Ortografiniai – tik žodžių rinkiniai be reikšmių aprašymo.

Dvikalbiai (pvz., lietuvių – kinų, anglų – prancūzų ir kt. ).

Frazeologiniai, terminologiniai, biografiniai, tematiniai, enciklopediniai ir dar daugelis kitų rūšių, tačiau šios yra pagrindinės.

Kiekvienas žodynas turi tam tikrą tarmę, kuri būną žodyno visuma. Jei nežinote kas yra tarmė, čia taip pat pateiksime paaiškinimą.:

terminas

1. lingv. tiksliai kurią nors mokslo, technikos, meno ar kitos srities sąvoką reiškiantis žodis ar žodžių junginys.

2. silogizmo prielaidos elementas.

3. nustatytas laikas: Suėjot. Praleisti terminą. Senaties terminas.

Žodyno vartojimas yra būtinas, kadangi kaip kuriose kalbose vienas žodis gali reikšti visai kitą prasmę. Todėl labai yra svarbu žinoti kiekvieno žodžio tam tikrą reikšmę, kad netyčia neįžeisti tam tikro asmens, nežinant žodžio reikšmės. Anglų žodynas vienas iš populiariausių žodynų pasaulyje. Tai įtin didelės gausos bei žodžių turintis žodynas. Anglų žodynas taip pat turi daug sinonimiškų žodžių kitoms kalboms, todėl mokytis ją yra nepaprastai lengva. Mokyklose vaikų antra kalba privalo būti Anglų kalba. Anglų kalbos vaikai yra mokomi nuo pirmos klases. Anglų žodynas taip pat pasižymi labai gausiu žodžių turiniu. Šiais laikais, vaikai teršia lietuvių kalbą panaudodami anglicizmus ir netgi angliškus keiksmažodžius
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *