Žvyras

Antrame bendrovės kūrimosi etape, t.y 2002 m. telkinys buvo parengtas eksploatavimui: sutvarkyta infrastruktūra, įsigyta nauja technologinė įranga, kuri leido pradėti tiekti rinkai smėlį, žvirgždą, kelių rūšių ir frakcijų žvirgždo skaldą.

Šventininkų telkinio žvyro karjeras yra Vilniaus apskrityje, Trakų rajone, šalia magistralinio kelio Vilnius – Varėna – Gardinas. Karjero geografinė padėtis palanki, nes sostinėje koncentruojasi pagrindinai statybos pramonė. Lietuvai įstojus į ES, ir gaunant ES ilgalaikę finansinę paramą statybos apimtys nuolatos auga, todėl ženkliai išaugo ir UAB “Trakų“ pardavimų apimtys. Pagrindinė UAB „Trakų“ gaminama produkcija:

 

q  smėlis

q  žvirgždas

q  žvirgždo skalda

Įmonė yra Lietuvos karjerų asociacijos, jungiančios vienuolika įmonių, narė.

2005 07 14 Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) išdavė  įmonės gaminamai produkcijai tarptautinius kokybės ES serifikatus, kurie pateikti lentelėje Nr.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *